ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อำเภอบางแพ (EOC )

  13. สถานการณ์ PM 2.5
สรุปประชุม EOC ครั้งที่1/62
สรุปประชุม EOC ครั้งที่2/62
second_generation ปี62
สรุปวาระการประชุม 8 ตุลาคม 62
สรุปวาระการประชุม 24 ตุลาคม 62
 
 
 
 
 
 

ประชุม EOC วันที่ 8 ตุลาคม 2562
 
 
 

ประชุม EOC วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
   

การประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก อำเภอบางแพ

 

โทรศัพท์ : 032-381229

โทรสาร : 032-383719