ทำเนียบ รพ.สต.

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-381229 E-mail -> ssobangphare@hotmail.com